Tin hoạt động

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2021(17/03/2021)

Ngày 15/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  558/BC-STTTT về đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm 7 ngành thông tin và truyền thông(17/03/2021)

Ngày 12/3/2021 tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Cụm thi đua số 7 ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tới tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP Hồ Chí Minh, thành viên của Cụm thi đua số 7 bao gồm các Sở Thông tin và Truyền thông: Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021(25/02/2021)

        Chiều 23/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, bưu chính, viễn thông và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 02 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03/2021(24/02/2021)

Ngày 22/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  357/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 02 năm 2021(02/02/2021)

Sáng ngày 01/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2021(28/01/2021)

Ngày 27/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số  184/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 01 năm 2021(05/01/2021)

Sáng ngày 04/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021(18/11/2020)

Ngày 13/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số  2291/BC-STTTT về tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 11 năm 2020 và tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”(03/11/2020)

Sáng ngày 02/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới(17/09/2020)

Ngày 11/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1832/BC-STTTT về đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.