Thông tin chung
Thông tin chung
Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh 
01/04/2021 
 

Để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1507/UBND-VXNV ngày 31/3/2021 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.


          Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 để vận dụng triển khai thực hiện hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông báo 25/TB-UBND ngày 03/3/20201 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới; trước hết đảm bảo thực hiện 5K, thực hiện ngay việc khai báo y tế theo yêu cầu, đặc biệt là những người đến, về từ các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng hoặc các địa điểm nguy cơ mắc Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế để triển khai thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng thời, các địa phương duy trì thường xuyên công tác giám sát, phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách, chú ý thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với các đối tượng có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biệp pháp phòng chống dịch, đặc biệt là đối với các trường hợp cách ly phòng, chống dịch. Chuẩn bị và triển khai phòng, chống dịch trên tinh thần chủ động với phương châm 4 tại chỗ, để thực hiện đồng bộ các biện pháp “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

                                                                         

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân