Thông tin chung

Phát động Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021(10/05/2021)

Để phát huy kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh trong thời gian qua, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2222/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021 nhằm phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra; phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19(06/05/2021)

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo duy trì trạng thái “bình thường mới” giúp người dân và doanh nghiệp vừa chung sống an toàn với bệnh dịch, vừa tiếp tục kinh doanh sản xuất. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tài liệu “Giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, ngày 05/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2126/UBND-KTTH về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng(04/05/2021)

Để tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện số 2109/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên đại bàn tỉnh(28/04/2021)

Ngày 26/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(27/04/2021)

Nhằm phục vụ hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tình. Qua đó, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Ngày 22/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND kèm theo mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(16/04/2021)

Nhằm phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh(02/04/2021)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xem là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trước hết là của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và của người tham gia giao thông. Theo đó, ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch 1535/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số(30/03/2021)

Xác định nền tảng số là chìa khóa để giải bài toán chuyển đổi số. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh(01/04/2021)

Để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1507/UBND-VXNV ngày 31/3/2021 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.


Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021(17/03/2021)

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), ngày 16/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1219/UBND-VXNV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I)(16/03/2021)

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề ra nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển toàn diện. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững; các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử(04/03/2021)

Để đảm bảo an toàn thông tin trong Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND Quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra, xử phạt hành vi không đeo khẩu trang để phòng, chống Covid-19(25/02/2021)

      Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 805/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 và văn bản số 866/UBND-VXNV ngày 23/02/2021 hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(24/02/2021)

       Để triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2021-2030.