Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Tăng cường các biện pháp phòng, chống và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid-19 
11/03/2021 
 

      Để chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn và đảm bảo quyền trẻ em trong đại dịch Covid-19; đồng thời thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

      Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn và thực hiện các quyền trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn tâm lý; phòng, chống nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

        Đồng thời, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, tăng cường phát sóng các thông điệp, khuyến cáo tới người dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với trẻ em. Ưu tiên tuyên truyền trước đến các địa điểm cách ly tập trung có trẻ em, cơ sở giáo dục và các gia đình có trẻ em cách ly tại nhà. Tuyên truyền giới thiệu về Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em (111), đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội (Điện thoại: 18008079 hoặc 0259.625.8088) để được hỗ trợ kịp thời về tham vấn, tư vấn, hỗ trợ cho trẻ em trong các trường hợp cần thiết.

                                                                          

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân