Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 8 năm 2020 và sinh hoạt “Ngày pháp luật” 
04/08/2020 
 

Sáng ngày 03/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07/2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2020. Trong tháng 07/2020, một số hoạt động của ngành được triển khai đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch; thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tổ chức đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố...Các hoạt động về an toàn, an ninh thông tin được đảm bảo thông suốt, ổn định, không có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra. Hoạt động tuyên truyền và giám sát thông tin được thực hiện thường xuyên liên tục, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các thông tin trái chiều, sai quy định...

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy các kết quả đạt được tập trung tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 và những tháng cuối năm đạt kết quả cao.

Cùng thời gian trên, Sở cũng lồng ghép triển khai sinh hoạt "Ngày pháp luật", phổ biến Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận, triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước./.

Đặng Thị Bích Phượng