Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 11 năm 2020 và tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” 
03/11/2020 
 

Sáng ngày 02/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2020 đánh giá những mặt đạt được và chưa được, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11/2020.

Trong tháng 10/2020, một số hoạt động của ngành được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra; triển khai công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ ứng phó cơn bão số 8, số 9; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đường truyền cáp quang phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức thành công khai trương thí điểm Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận...

Bên cạnh đó hoạt động tuyên truyền và giám sát thông tin cũng được thực hiện thường xuyên liên tục, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các thông tin trái chiều, sai quy định...

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm 2020 để tham mưu thực hiện hoàn thành tiến độ trong tháng 11/2020 và tổng kết năm đạt kết quả cao.

Cùng thời gian trên, Sở cũng lồng ghép triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật”, phổ biến Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức./.

Đặng Thị Bích Phượng