Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 02 năm 2021 
02/02/2021 
 

Sáng ngày 01/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2021, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02/2021. Trong tháng 01/2021, các nhiệm vụ của ngành được triển khai đầy đủ, kịp thời. Hưởng ứng các phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Sở đã triển khai phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ngành trong năm 2021. Các hoạt động về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được giám sát chặt chẽ, không có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra; tăng cường chỉ đạo hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo, đài trong tỉnh về các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân. Vận động cán bộ công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính; chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung tham mưu các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tháng 02/2021, tập trung tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Đặng Thị Bích Phượng