Báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 
10/12/2020 
 

Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này không điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2021. Trường hợp đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đã được đầu tư nhưng chưa tuân thủ các quy định của Thông tư này, sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm áp dụng, nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

Đính kèm nội dung Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT./.

NTAV

 
Tin đã đưa
(02/04)
(29/03)
(19/02)
(03/02)
(12/01)
(08/01)
(30/12)
(17/12)
(08/10)
(25/09)