Thông tin chung
Thông tin chung
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 
30/03/2021 
 

Xác định nền tảng số là chìa khóa để giải bài toán chuyển đổi số. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn; Tối thiểu 50.000 người/năm được tiếp cận Chương trình, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Đồng thời, thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chương trình còn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp các nền tảng số để lựa chọn những nền tảng phù hợp với nhu cầu của mình./.

           Đính kèm theo Quyết định số 377/QĐ-TTg.

NTAV