Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác tuần thứ 08 năm 2021 
22/02/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

22/02/2021

      8h00: GĐ dự Buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

     14h00: PGĐ Long họp nghe báo cáo về các tàu cá của bà Đặng Thị Đoan Trúc tại VPUBND tỉnh.

Thứ ba

23/02/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

24/02/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

25/02/2021

  8h00: GĐ dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 tại Tỉnh ủy.

 14h00: PGĐ Long dự Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm NCVH Chăm.      
   14h00: PGĐ Lượm + Trạng dự hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 tại Thanh tra tỉnh.

Thứ sáu

26/02/2021


 8h00: PGĐ Lượm dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Nội vụ.

    8h00: PGĐ Long họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại VPUBND tỉnh.


Làm việc tại cơ quan


cttuan 08.doc