Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác tuần thứ 16 năm 2021 
19/04/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

19/04/2021

      8h00: GĐ làm việc với Ban chỉ đạo xã Phương Hải, huyện Ninh Hải.

      14h00: GĐ làm việc với Ban Chỉ đạo huyện Ninh Hải.

Thứ ba

20/04/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

21/04/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

22/04/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

23/04/2021

       8h00: PGĐ Lượm dự Sơ kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại UBND xã Phước Chính, huyện Bác Ái.

 

Làm việc tại cơ quan