Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lich công tác tuần thứ 15 năm 2021 
12/04/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

12/04/2021

      

    8h00: PGĐ Long họp rà soát về quy trình, thủ tục, hồ sơ trình ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển bệnh viện đa khoa tỉnh tại Sở Tư pháp.

      14h00: PGĐ Long dự hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2021 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


       14h00: PGĐ Lượm họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm tại VPUBND tỉnh.

Thứ ba

13/04/2021

Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

14/04/2021

       7h30: Trạng dự Hội nghị phổ biến Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế.

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

15/04/2021

      8h00: GĐ họp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

16/04/2021

Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan