Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác tuần thứ 14 năm 2021 
05/04/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

05/04/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

06/04/2021

      8h00: PGĐ Long dự Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại Sở NNPTNT.

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

07/04/2021

    8h00: GĐ + PCN + TTCNTT họp trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử với các địa phương để triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại VPUBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

08/04/2021

       8h00: PGĐ Long họp đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp quản lý môi trường tại các khu du lịch ven biển tại VPUBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

09/04/2021

      7h30: PGĐ Long dự Hội thảo phát triển Du lịch cộng đồng, gắn với triển khai chương trình kích cầu Du lịch Ninh Thuận năm 2021 tại Hoàn Mỹ Resort.

Làm việc tại cơ quan