Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lich công tác tuần thứ 13 năm 2021 
29/03/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

29/03/2021

        8h00: GĐ họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý 1/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 tại VPUBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

30/03/2021

      7h30: PGĐ Long dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại BHXH Ninh Thuận.

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

31/03/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

01/04/2021

    8h00: PGĐ Long họp nghe báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống phá rừng trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh.


Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

02/04/2021

     
    8h00: PGĐ Long họp nghe báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống phá rừng trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh.

   14h00: PGĐ Long dự kế hoạch thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tại VP HĐND tỉnh.

    14h00: PGĐ Lượm dự làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II tại BTV Tỉnh ủy.