Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác tuần thứ 11 năm 2021 
15/03/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

15/03/2021

 

 Làm việc tại cơ quan

      14h00: PGĐ Long họp lấy ý kiến phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình "Năng động phương Nam" trên VTV9 tại Văn phòng PTKT.

Thứ ba

16/03/2021

     8h00: PGĐ Lượm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ tại VPUBND tỉnh.

     14h00: GĐ dự buổi làm việc với các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

.
    16h00: PGĐ Long họp thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động 232-Ctr/TU tại VPUBND tỉnh.

Thứ tư

17/03/2021

       8h00: PGĐ Long họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid_19 tại VPUBND tỉnh.

 

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

18/03/2021

Ngày 18/3 đến 19/3, GĐ Dự kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND Tỉnh

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

19/03/2021


Làm việc tại cơ quan

 
Làm việc tại cơ quan