Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lich công tác tuần thứ 05 năm 2021 
08/02/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

08/02/2021

 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

09/02/2021

 Làm việc tại cơ quan

    18h00: PGĐ Long dự Lễ khai mạc vườn hoa Xuân tại khu vực tàng tỉnh.

Thứ tư

10/02/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

11/02/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

12/02/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan