Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác lãnh đạo STTTT
Lịch công tác tuần thứ 04 năm 2021 
01/02/2021 
 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

01/02/2021

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

02/02/2021

 8h00: PGĐ Long họp BCĐ 35 Đảng ủy khối tại Đảng ủy khối.

15h00: PGĐ Lượm dự Họp mặt cuối năm công ty Điện lực NT tại khách sạn SG-NC.
14h00: GĐ họp BCĐ chống dịch covid-19 tại VPUBND tỉnh.

Thứ tư

03/02/2021

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

04/02/2021

7h00: PGĐ Long dự Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Thư viện tỉnh.

9h00: GĐ + PGĐ Long họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2020 tại VPUBND tỉnh.

     14h00: PGĐ Long gặp mặt gia đình có quân nhân hiện đang công tác ở Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại BCHQS tỉnh.

Thứ sáu

05/02/2021

     8h00: GĐ dự gặp mặt Mừng đảng, Mừng Xuân năm 2021 tại UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan