Thông tin cần biết
Thông tin cần biết
Hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với lĩnh vực mạng dùng riêng (thường gọi máy bộ đàm) 
19/04/2018 
 
Nhằm đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với lĩnh vực mạng dùng riêng (thường gọi là máy bộ đàm). Ngày 26/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 461/STTTT-BCVT về việc hướng dẫn thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện gửi các Cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, hướng dẫn các quy định về cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện và quy định xử phạt vi phạm hành chính; cụ thể:

1. Quy định về giấy phép sử dụng về tần số và thiết bị vô tuyến điện

Đề nghị các cơ sở thực hiện rà soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (thường gọi máy bộ đàm) tại đơn vị:

- Nếu có sử dụng và chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: khẩn trương làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện, gồm có:

+ Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1g Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT nói trên (Mẫu bản khai được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện, tại địa chỉ http://www.rfd.gov.vn, tại chuyên mục “Thủ tục hành chính – Mẫu bản khai”).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Lưu ý: Các đơn vị khi trang bị máy bộ  đàm phải đảm bảo thiết bị đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nếu các thiết bị đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

+ Thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép. Trong đó lưu ý thiết bị phải đảm bảo hoạt động đúng tần số và công suất ghi trong giấy phép.

+ Rà soát thời hạn của giấy phép đã được cấp. Trường hợp giấy phép sắp hết hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép. Hồ sơ gồm: Bản khai theo mẫu 1g Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT (lưu ý: để được gia hạn giấy phép theo quy định, hồ sơ đề nghị gia hạn phải hoàn thành và gửi trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày).

- Hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc gia hạn sau khi hoàn thành gửi về:

+     Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII.

+     Địa chỉ: Tổ 6 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+     Điện thoại: 0258.3892567 (máy lẻ: 311; 310; 313); Fax: 0258.3892020.

2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Tại Điểm c và Điểm e, Khoản 2, Điều 77 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, quy định:

 “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trên một thiết bị đối với một trong các hành vi sau đây:

- Sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 150 W mà không có giấy phép.

- Sử dụng tần số không đúng với tần số được quy định trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 150 W.”

Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm khác liên quan lĩnh vực tần số vô tuyến điện cũng được xử lý theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

 

ĐPA