Thông tin chung
Thông tin chung
Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra, xử phạt hành vi không đeo khẩu trang để phòng, chống Covid-19 
25/02/2021 
 

      Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 805/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 và văn bản số 866/UBND-VXNV ngày 23/02/2021 hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và triển khai kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương về thẩm quyền, thủ tục, mức xử phạt các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế, các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống Covid-19, nhất là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó, tạo tính răn đe và giúp người dân dần hình thành thói quen đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới.

Mức xử phạt đối với hành vi “không đeo khẩu trang tại nơi công cộng” từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

                                                                                                 Trương Thị Văn