Tin hoạt động
Tin hoạt động
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm 7 ngành thông tin và truyền thông 
17/03/2021 
 

Ngày 12/3/2021 tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Cụm thi đua số 7 ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tới tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP Hồ Chí Minh, thành viên của Cụm thi đua số 7 bao gồm các Sở Thông tin và Truyền thông: Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2020, Cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng, tiêu chí thi đua, thành lập tổ chuyên viên giúp việc. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, giải pháp và quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đã chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của Ngành.


Ngoài ra, Cụm thi đua số 7 thực hiện đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng thi đua trong toàn Cụm với với chủ đề: “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020”. Tiếp tục hưởng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 -2025. Các đơn vị đã chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của Ngành. Tại hội nghị tổng kết năm 2020, toàn Cụm có 01 đơn vị được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông; 02 đơn vị được tặng bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua năm 2021. Toàn Cụm 7 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đề ra. Thực hiện các mục tiêu thuộc 6 lĩnh vực trọng tâm: Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin, An toàn, an ninh mạng, Công nghiệp ICT, Báo chí, truyền thông theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Tích cực hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông với chủ đề: “Có việc khó thì mới có thi đua. Thi đua để làm được việc khó, tạo ra giá trị và nhân rộng giá trị, tìm ra cá nhân điển hình, tập thể xuất sắc, việc 5 năm hãy thi đua hoàn thành trong 1 năm”./.

                                                                                              Quốc Trạng