Tin hoạt động
Tin hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 
25/02/2021 
 

        Chiều 23/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, bưu chính, viễn thông và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

Đồng hành cùng với công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc các dịp lễ, tết, phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo kết nối thông tin liên lạc và phục vụ triển khai cài đặt phần mềm Bluzone, Ncovi; thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di động về công tác phòng chống thiên tai và phòng chống dịch.

Năm 2020 đánh dấu sự ra đời của Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh Ninh Thuận. Là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả lĩnh vực. Trung tâm cũng là nơi tương tác giữa chính quyền với người dân qua nền tảng công nghệ nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời đưa ra một số nội dung trọng tâm với phương châm hành động: “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”; ngành TTTT cần quyết liệt hơn nữa trong công tác đổi mới và tư duy hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, đặt biệt năm 2021 cần lấy mục tiêu đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số làm trọng tâm phát triển nền tăng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ mới cho người dân., tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ngành tích hợp chung với quy hoạch tổng thể của tỉnh về quy hoạch báo chí, bưu chính, viễn thông và hạ tầng viễn thông thụ động. Tăng cường công tác quản lý các phóng viên, báo chí tác nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng Luật báo chí. Cần xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại, có kế hoạch đổi mới, nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp hơn trong tình hình thực tế.

NQT