Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tháng 02 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03/2021 
24/02/2021 
 

Ngày 22/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  357/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành 01 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Triển khai Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch chỉnh trang mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc; Hỗ trợ việc gửi tin nhắn chúc Tết của Lãnh đạo tỉnh đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đối với 11 hệ thống Wifi công cộng nhằm phục vụ nhu cầu truy cập internet của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Lấy ý kiến các ngành dự thảo Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh: Hệ thống giám sát máy chủ SOC (SIRC): chưa phát hiện dấu hiệu tấn công và sự cố. Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant): có 2.699 cảnh báo thấp, 152 cảnh báo trung bình, 1.186 cảnh báo cao trong tổng số 20 máy. Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: tiếp nhận 39 phản ánh kiến nghị (cập nhật trả lời và đăng tin lên trang Phản ánh hiện trường 33 tin; đăng lên facebook ninhthuanioc: 09 tin). Hệ thống camera giao thông: camera Công an tỉnh và camera Công an huyện Ninh Hải: kết nối ổn định; camera Công an huyện Ninh Sơn: còn 02 camera hoạt động. Đô thị thông minh (IOC): hỗ trợ dịch vụ công cho các đơn vị gọi về qua điện thoại, zalo; theo dõi Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động: Quan trắc nước thải có 01 thiết bị hoạt động tốt, bị lỗi 02 thiết bị, quan trắc khí thải hiện bị mất kết nối của 02 trạm (Công ty CP đường BH - Phan Rang và Công ty xi măng Luks) và Phần mềm quản lý lượng mưa, hồ chứa Sông Dinh.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tổ chức 01 cuộc thanh tra về tần số vô tuyến điện theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm báo cáo 357/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa