Tin hoạt động
Tin hoạt động
Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 
18/11/2020 
 

Ngày 13/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số  2291/BC-STTTT về tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, 21 Quyết định, 07 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Đến nay, tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá ngành Thông tin và Truyền thông đều đã triển khai thực hiện đúng tiến độ 100%. Hoàn thành đúng hạn 66/66 văn bản chỉ đạo điều hành. Kết quả nổi bật của ngành Thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2020, cụ thể:

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đưa vào hoạt động thí điểm Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Hoàn thành trục liên thông văn bản điện tử nội tỉnh giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); Hoàn thành trục liên thông nội tỉnh (LGSP) phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc với trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử với 20 bộ và cơ quan ngang bộ, 10 cơ quan thuộc Chính phủ; Hoàn thành trục liên thông văn bản 04 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

So với năm 2019, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp thêm 481 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng tổng số dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công là 555 thủ tục; Tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 04 thủ tục hành; Kết nối, liên thông hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; Kết nối tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Kết nối liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (32 thủ tục) thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp huyện

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư mở rộng thêm 35 điểm cầu từ Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển về sản lượng và doanh thu. Hoạt động viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh được các doanh nghiệp quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng dung lượng truyền dẫn; đẩy mạnh phát triển vùng phủ sóng thông tin di động 4G đạt 100% trên địa bàn khu vực có dân cư và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh; các chỉ số phát triển về thuê bao điện thoại, internet và doanh thu tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, hiện nay các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục mở rộng băng thông để cung cấp nhiều loại hình dịch vụ trên hạ tầng băng rộng cố định và băng rộng di động để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia đặc biệt là dịch vụ 3G, 4G và chuẩn bị cho việc tắt sóng 2G vào năm 2021 (Vùng phủ sóng 3G, 4G trên địa bàn có dân cư đạt 100%; dung lượng đường truyền thuê bao internet tăng gấp đôi nhưng không tăng giá cước).

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 và cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày để đăng tải trên Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Kịp thời đăng tải tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đăng tải khuyến cáo của Bộ Y tế trên màn hình điện tử LED vào khung giờ cố định phút hàng ngày. Theo dõi, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh số liệu khai báo y tế trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm NCOVI. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc; hỗ trợ miễn phí việc gửi tin nhắn thông báo phòng ngừa dịch Covid-19 đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt phần mềm Bluezone để truy vết người nhiễm bệnh kịp thời.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm Báo cáo 2291/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa