Bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 
31/08/2020 
 

    Ngày 31/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1758/STTTT-CN đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

         Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính thời gian tới, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; các Văn phòng đại diện chuyển phát nhanh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa; bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm; Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính;

Nâng cao nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy định về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt nam và các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật;

Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính; Nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính;

Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật; gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (dịch vụ bưu chính KT1) Bưu điện tỉnh:

Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống; Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu giải quyết, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, quán triệt tư tưởng và quản lý chặt chẽ đội ngũ người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

                                                                                                              

QTAV