Thông tin chung
Thông tin chung
Bưu chính viễn thông 
25/10/2007 
 
Tình hình xây trạm BTS

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM

--------------------------------------

Kể từ khi các doanh nghiệp viễn thông trong nước không thuộc Tập đòan Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tham gia đầu tư, quản lý và khai thác, kinh doanh các lọai dịch vụ viễn thông trên thị trường Việt Nam thì người sử dụng điện thọai và internet của Việt Nam đã được hưởng những lợi ích thiết thực từ các dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, giá ngày càng rẽ trong cơ chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp đã đầu tư, phát triển, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng mạng viễn thông với tốc độ nhanh và tòan ngành viễn thông Việt Nam đã đạt chỉ tiêu 35 máy điện thọai/100 dân vào ngay ngày đầu năm Đinh Hợi 2007, có nghĩa là ngành bưu chính viễn thông đã hòan thành chỉ tiêu số máy điện thọai/100 dân mà Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ X đặt ra.

Nhận xét khách quan về việc đầu tư, phát triển, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng mạng viễn thông của từng doanh nghiệp hiện nay có thể thấy rằng đã và đang nảy sinh những bất cập về quản lý của các cơ quan nhà nước, về cảnh quan môi trường, về quản lý đô thị, về đời sống của nhân dân, sự lãng phí vốn, tài nguyên và tính hiệu quả của bản thân từng doanh nghiệp. Những bất cập đó thể hiện ở  các khía cạnh như sau:

1. Sự lãng phí về vốn đầu tư mà các doanh nghiệp đã chi phí để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng mạng viễn thông (tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt). Vì doanh nghiệp nào cũng đã, đang và sẽ tự đầu tư cho riêng mình hệ thống hạ tầng mạng để triển khai các dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, nếu tính về lợi ích tòan xã hội, các doanh nghiệp đều cùng đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị tương tự như nhau trên cùng một địa bàn, thậm chí trên cùng khu vực nhỏ. Đây là sự tốn kém quá nhiều tiền bạc, công sức, đất đaiiii

2. Sự lãng phí về tài nguyên, công suất máy móc thiết bị của hệ thống hạ tầng mạng viễn thông. Vì doanh nghiệp nào cũng phải lo khai thác cho hết công suất của hệ thống máy móc, thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông mà mình đã đầu tư. Không muốn chia xẽ, hoặc không muốn sử dụng chung hạ tầng, hoặc không muốn cho thuê công suất thừa các đường truyền cáp quang, trạm vi ba, trạm phát sóng với doanh nghiệp khác (trừ trường hợp bất khả kháng).

3. Sự bất cập trong quản lý vì các cơ quan quản lý nhà nước rất khó kiểm tra, kiểm sóat, thanh tra, bảo vệ tốt hệ thống tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt trên địa bàn từng tỉnh và trong phạm vi cả nước. Việc bố trí, phân công lực lượng để bảo vệ an tòan cho các công trình này chắc chắn sẽ tốn kém nhiều hơn. Mặt khác việc xây dựng quá nhiều trạm phát sóng trên cùng một khu vực nhỏ sẽ làm mất mỹ quan đô thị, gây xáo trộn quy họach xây dựng và làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

4. Hãy cùng thử làm một phép tính, cộng tất cả số tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt hiện nay đang có của các doanh nghiệp viễn thông và của ngành phát thanh truyền hình với số tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt mà các doanh nghiệp viễn thông và ngành phát thanh truyền hình dự kiến sẽ xây dựng theo kế họach phát triển đến năm 2010 hoặc 2015 trên tòan quốc thì con số trạm phát sóng, số km cáp quang, số km cáp nội hạt, số tổng đài và tổng số vốn đầu tưưưư chắc ai thấy cũng phải giật mình vì quá lớn.

5. Cuối cùng là mức độ an toàn của các trạm BTS xây dựng trên các nhà dân, vừa không bảo đảm an toàn vừa không có phép xây dựng của cơ quan chức năng của địa phương. Đây là vấn đề mà các tỉnh đang bức xúc.

Chứng minh cho các nhận xét trên là việc chúng ta đã và đang có hệ thống 32 đài phát sóng duyên hải của Vishipel hoạt động 24/24, có thể thông tin đến khắp các vùng biển trên thế giới, nhưng chúng ta đã không sử dụng tài nguyên này để thông tin cho ngư dân trên biển về nguy cơ của cơn bão Chanchu. Và hậu quả là hàng trăm ngư dân của chúng ta bị chết vì cơn bão Chanchu năm 2005 do không được thông tin về hướng đi và diễn biến của cơn bão.

Do đó xin đề xuất một số biện pháp để khắc phục tình hình trên:

Một: Nhà nước sớm có chủ trương chỉ đạo tổ chức lại việc đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh hệ thống hạ tầng mạng viễn thông (vệ tinh, tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt) theo hướng một chủ sở hữu duy nhất theo mô hình như doanh nghiệp truyền tải điện của Tập đòan Điện lực Việt Nam EVN. Doanh nghiệp Quản lý, khai thác hạ tầng viễn thôngggg này có nhiệm vụ thống nhất đầu tư phát triển, quản lý-khai thác, kinh doanh, cho thuê hệ thống hạ tầng mạng viễn thông (vệ tinh, tổng đài, trạm phát sóng, mạng cáp quang, mạng cáp nội hạtttt; mạng viễn thông ở các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư mới). Các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ viễn thông, đài phát thanh truyền hình, truyền hình cáp chỉ việc thuê đường truyền, thuê trạm BTS, thuê nhà đặt thiết bịịịị để phát triển mạng lưới và thuê bao.

Hai: Tổ chức lại bộ máy của doanh nghiệp Quản lý, khai thác hạ tầng viễn thôngggg theo hướng tinh gọn, hiệu quả, có chất lượng theo mô hình doanh nghiệp công ích Tổng Công ty hoặc Công ty Hạ tầng Viễn thông Việt Nam, có đại diện hoặc chi nhánh ở các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Có thể gắn vào bộ máy các đơn vị sự nghiệp của các Sở Bưu chính, Viễn thông.

Ba: Khẩn trương hòan thành công tác quy họach chi tiết mạng viễn thông ở phạm vi tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và quy họach mạng viễn thông ở phạm vi tòan quốc để quản lý, khai thác một cách thống nhất.

                                           Dương Ngọc Hưng 

 
Tin đã đưa