Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH hướng dẫn tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 
27/04/2020 
 

Thực hiện Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống dịch COVID-19; Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

    1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.
    2. Hướng dẫn nội dung tuyên truyền, PBGDPL phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nội dung tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thuế, tài chính, cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp…). Chú trọng rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; 
    Tuyên truyền, phổ biến các hành vi vi phạm pháp luật cụ thể như: Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; trốn khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác; hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét, mua gom hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19…
    3. Truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân; tăng cường phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở.
    4. Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tiễn.
    5. Nghiên cứu, sử dụng tài liệu PBGDPL của Bộ Tư pháp đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGPDL (https://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx) để phục vụ tốt nhiệm vụ PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với đối tượng, địa bàn, cơ quan, đơn vị và đặc thù địa phương./.
(VB Hội đồng)

Xuân Hào 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)