Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Huỳnh Quốc Châu (Giảm giá lần thứ 1) 
10/05/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(15/06)
(11/06)
(11/06)
(11/06)
(11/06)