Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Giá trị lợi thế quyền thuê đất, công trình xây dựng tọa lạc trên đất thuê …. của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quảng Thuận (Giảm giá lần 3) 
14/05/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(18/06)
(15/06)
(11/06)
(11/06)
(11/06)
(11/06)