Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
Mời tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh 
12/07/2018 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 2546/KH-UBND ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

     Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh mời đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật năm 2018, cụ thể như sau.
    1. Thành phần tham dự: 
    - Báo cáo viên pháp luật tỉnh theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh;
    - Báo cáo viên pháp luật đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công nhận; (mỗi huyện, thành phố 05 Báo cáo viên pháp luật do UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm mời).
    2. Thời gian và địa điểm: 
    - Thời gian: 01 ngày vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/7/2018 (Thứ Sáu);
    - Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp, số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
     3. Nội dung:  Hội nghị tập trung giới thiệu, triển khai một số nội dung sau:
     - Những nội dung cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật;
     - Một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
     4. Báo cáo viên triển khai tại Hội nghị: Mời Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.
     5. Công tác chuẩn bị: giao Sở Tư pháp chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hội trường và các điều kiện kỹ thuật cần thiết khác để đảm bảo phục vụ Hội nghị. Sau hội nghị tập huấn, Sở Tư pháp có báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
     Đề nghị Quý đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian theo Giấy mời./.  
    (Tài liậu tập huấn)
    (Chương trình)

PBGDPL 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)