Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
Hội thi tuổi trẻ học đường và pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2018 Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG… 
17/10/2018 
 

    Ngày 30/8/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3714/KH về việc tổ chức hội thi tuổi trẻ học đường và pháp luật năm 2018. Việc tổ chức hội thi nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đời sống kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương.

    Hội thi là “điểm nhấn” hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 (09/11/2018); cụ thể hóa nội dung Đề án đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện hội thi là các em học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh (mỗi huyện, thành phố thành lập 1 đội dự thi từ 08-10 thành viên). Cuộc họp Ban Tổ chức; Ban Giám khảo và đại diện các Trường THPT do Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Lê Văn Bình) chủ trì ngày 03/10/2018 đã xác định hội thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo sự lan tỏa từ đối tượng học sinh đến các tầng lớp khác trong xã hội; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội thi phải thể hiện nội dung “Tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giảng dạy về pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, đáp ứng các nhu cầu dạy và học tập kiến thức pháp luật trong tất cả các trường trên phạm vi cả nước, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng”  theo điểm 6 mục III  Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân” …
    Với ý nghĩa nêu trên, kế hoạch và thể lệ hội thi đã xác định nội dung với 03 phần thi bao gồm các phần thi lý thuyết; phần thi hùng biện và phần thi tiểu phẩm sân khấu. Phần thi lý thuyết gồm 25 câu hỏi được Ban Tổ chức biên soạn từ giáo trình sách gíao khoa môn Giáo dục công dân các lớp 10, 11, 12 và các quy định của pháp luật hiện hành về phòng chống bạo lực; về hôn nhân và gia đình; phòng chống ma túy cùng với những quy định cơ bản của công dân đối với việc học tập và chấp hành pháp luật. Phần thi lý thuyết đòi hỏi các thí sinh phải nắm vững những lý luận cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; hiểu được đạo đức và ý nghĩa của những phạm trù cơ bản đạo đức học để phân biệt giữa đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong quan hệ điều chỉnh hành vi của mỗi người. Những nét đặc trưng cơ bản của Nhà nước, pháp luật; quyền và nghiã vụ của công dân; tính nhân nghĩa và trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng để phát huy đúng bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa…Phần thi lý thuyết cũng đặt ra cho mỗi thí sinh giải đáp những kiến thức về quá trình thực hiện những nội dung cơ bản của Đề án “đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh gắn với kế hoạch triển khai thực hiện của ngành giáo dục, đào tạo địa phương. Các thí sinh sẽ là những “tuyên truyền viên pháp luật” để truyền tải các nội dung quan trọng đến với mọi cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân. Phần thi hùng biện với chủ đề “làm thế nào để nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học gắn với môi trường xã hội và gia đình”. Phần thi này sẽ là những thông điệp của tuổi trẻ học đường về thực trạng và những giải pháp để tạo nên hiệu quả thiết thực, gắn kết giữa môi trường gia đình, xã hội và nhà trường trong việc giáo dục và tuân thủ pháp  luật. Tâm tư tình cảm, khát vọng của tuổi trẻ xây dựng một xã hội học tập mà trong đó tình thương, đạo đức, truyền thống, nhân cách của con người Việt Nam được tôn vinh trong thời đại ngày nay sẽ được các thí sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước bày tỏ tại hội thi. Những hình ảnh và những thông điệp ấy sẽ được Ban Tổ chức hội thi; các cơ quan thông tin của tỉnh ghi lại và phát thanh, truyền hình để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Phần thi tiểu phẩm sân khấu sẽ là “sân chơi” sinh động, kịch tính để tuổi trẻ học đường giới thiệu những tình huống phong phú, đa dạng trong đời sống xã hội nhằm hướng đến nội dung hình thành thói quen chủ động học tập và tuân theo pháp luật…
    Ban Tổ chức hội thi đã rất coi trọng đến công tác chuẩn bị; dự kiến sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, phúc khảo các nội dung thi từ ngày 30/10/2018 đến ngày 02/11/2018 để chính thức tổ chức hội thi vào ngày 09/11/2018. Hy vọng hội thi sẽ đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam năm 2018

Phạm Văn A 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)