Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
HUYỆN NINH PHƯỚC: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 
30/01/2018 
 

    Thực hiện tinh thần Công văn số 5298/UBND-NC ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

    Chiều ngày 26/01/2018, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể; các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Lãnh đạo các cơ quan huyện: Công an, Quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự; Bí thư, Chủ tịch UBND, Công an và Công chức Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đình Bình - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 như: những quy định góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng; những điều chỉnh cơ bản về mặt kỹ thuật lập pháp trong Bộ luật Hình sự năm 2015........./.

Ngọc Phương 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)