Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00068996
Tin nổi bật
     Để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác công đoàn năm 2021 và Chương trình công tác nữ công năm 2021 của Công đoàn Sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ban hành Kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế  Phụ nữ; 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc.
Tin trong ngành
CĐCS SỞ TƯ PHÁP TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2021 BẰNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA, THIẾT THỰC  (12/03/2021)
     Để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác công đoàn năm 2021 và Chương trình công tác nữ công năm 2021 của Công đoàn Sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ban hành Kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế  Phụ nữ; 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc.
Tin Hội đồng PBGDPL
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020  (04/05/2020)

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng về các quyền dân sự, chính trị; các hoạt động triển khai thực hiện phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án khác đang được thực hiện để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tin khác
Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021  (09/03/2021)
    Sáng ngày 08/3/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có đại diện Sở Tư pháp và đông đảo luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư và nhân viên văn phòng Đoàn Luật sư.