Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
CUỘC THI “TÌM HIÊU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2018. 
27/06/2018 
 

    Thực hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (Cuộc thi). 
    Với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thông qua Cuộc thi, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, thông qua đó, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đồng thời, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

    1. Một số nội dung liên quan đến Cuộc thi:
    - Thời gian thi: tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 đợt; mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.
    - Hình thức thi: thi trực tuyến.
    - Nội dung thi: thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (10 câu), được thiết kế sẵn liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các hành vi bị cấm và chế tài xử lý; nội dung chính sách pháp luật có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Cụ thể:
    + Đợt 1: tìm hiểu các quy định liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
    + Đợt 2: tìm hiểu quy định pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em.
    + Đợt 3: tìm hiểu một số quy định của các luật: trẻ em, trợ giúp pháp lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; các bộ luật: tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự.
    + Đợt 4: tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp cận thông tin.
    + Đợt 5: tìm hiểu quy định Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 
    - Đường link tham gia Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.
    2. Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; để góp phần hưởng ứng và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tại địa phương; Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đề nghị:
    a) Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh (là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh); Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố quan tâm, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu và động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân địa phương tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
    b) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm, chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 
    Trên cơ sở kết quả của mỗi đợt thi, Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) theo dõi, tổng hợp và lồng ghép báo cáo UBND tỉnh về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018./.

PBGDPL 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)