Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Từ 17/8-18/9: Tổ chức Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020 
16/08/2020 
 
Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính.

DSC_0285.JPG

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Bộ Tài chính coi trọng và thường xuyên triển khai thực hiện.

Ảnh: Tuệ Anh

Theo kế hoạch, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 18/9/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/11/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020.

Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động diễn ra từ ngày 09/11/2019 đến ngày 13/11/2019 theo khẩu hiệu "Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Trong thời gian diễn ra Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020, 4 hoạt động chính được Bộ Tài chính đưa ra gồm: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cổng TT-BTC


NĐD-VP