Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Thực hiện nhiều cải cách trong công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại 
27/06/2020 
 

Năm 2020, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã xây dựng chương trình công tác với hơn 400 đầu việc trên tất cả các mặt công tác. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Cục QLN&TCĐN đánh giá nhiều nhiệm vụ của Cục đã đạt được những kết quả tích cực nhờ việc triển khai các cải cách lớn như: ứng dụng CNTT, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng số…

Hiệu quả thiết thực trong đàm phán quốc tế nhờ ứng dụng CNTT

Chiều ngày 26/6, Cục QLN&TCĐN đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Vũ Hoàng Nam – Phó Cục trưởng Cục QLN&TCĐN cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù xảy ra dịch Covid-19 và có tác động nghiêm trọng trên toàn cầu với tất cả các đối tác, tuy nhiên, việc đàm phán, ký kết vẫn được Cục duy trì thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, ký kết qua trao đổi văn kiện.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, Cục đã chủ trì đàm phán 22 Hiệp định (7 Hiệp định khung và 15 Hiêp định vay cụ thể), thực hiện ký kết 10 Hiệp định (trong đó 05 Hiệp định khung, 05 Hiệp định vay) với tổng trị giá là 533 triệu đô la. Tổng số hiệp định vay đã kết thúc đàm phán và đang trình phê duyệt hoặc chờ ký kết là 04 Hiệp định với trị giá 496 triệu đô la.

image

Ông Vũ Hoàng Nam – Phó Cục trưởng Cục QLN&TCĐN

Trong quan hệ đối tác với các nhà tài trợ, mặc dù các cuộc hội thảo, khảo sát, tiếp khách quốc tế không thể thực hiện được do dịch Covid-19 song Cục QLN&TCĐN vẫn duy trì hiệu quả các công tác đàm phán, hội nghị quốc tế bằng mô hình họp trực tuyến thông các hình thức điện đàm, hội đàm trực truyến (video call). Trong thời gian cao điểm của Covid (tháng 3, tháng 4), Cục đã tổ chức hơn 20 cuộc họp trực tuyến điện đàm, hội đàm với các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế... Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu khác nhau của quản lý nợ công nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đàm phán quốc tế như gắn liền với yêu cầu quản lý nợ công, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí phù hợp và sát với thực tế.

Cùng với việc tích cực triển khai các hình thức điện đàm, hội đàm trực tuyến, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục QLN&TCĐN cũng cùng với Cục TH&TK nghiên cứu, xây dựng một chương trình hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ công với mục tiêu đến 2025 sẽ ứng dụng CNTT trên 60% nghiệp vụ chuyên môn của Cục, đến 2030 tỷ lệ này phải đạt trên 80%.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Cục QLN&TCĐN đã tích cực phối hợp với Cục TH&TK và các công ty xây dựng phần mềm rà soát tổng thể và đẩy nhanh việc hoàn thiện các tính năng kỹ thuật của một số phần mềm như: phần mềm đăng ký khoản vay, phần mềm quản lý nợ chính quyền địa phương, phần mềm quản lý hồ sơ các khoản vay để đánh giá mức độ sẵn sàng đưa vào triển khai đồng bộ trong năm 2020...

Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu

Việc hệ thống hóa cơ sở dữ liệu cũng được Cục QLN&TCĐN chú trọng thực hiện trong thời gian vừa qua. Theo đó, Cục đặt ra nhiệm vụ đánh giá tổng thể hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT của Cục trên cơ sở đó đề xuất việc nâng cấp, bổ sung mới để lưu trữ và vận hành có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu của mình. Để triển khai nhiệm vụ này, Cục trưởng Cục QLN&TCĐN đã có Quyết định số 11/QĐ-QLN ngày 20/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục QLN&TCĐN.

6 tháng đầu năm 2020, Nhóm Thường trực đã tiến hành tổng rà soát, xác định được bộ khung các chỉ tiêu phục vụ cho công tác quản lý của Cục QLN&TCĐN hiện được duy trì theo dõi ở các đơn vị trong Cục. Cục sẽ thẩm định, phê duyệt bộ chỉ tiêu, bộ mẫu biểu báo cáo chuẩn để tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục QLN&TCĐN, phục vụ công tác quản lý của Cục cũng như tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, ông Nam cho biết, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu nợ công của Cục nói chung và của từng phòng chuyên môn nói riêng. Đồng thời, triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu đưa vào triển khai ứng dụng các phần mềm tại Cục... để tiến tới quản lý, cập nhật các nghiệp vụ chuyên môn trên nền tảng số.

Phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt tỷ lệ cao hơn năm 2019

Trên cơ sở những định hướng nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm 2020, tại Hội nghị, Cục QLN&TCĐN cũng dự kiến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm trong các nhóm nhiệm vụ về: Huy động vốn, quản lý bảo lãnh, quản lý viện trợ... Trong đó, đáng chú ý là nhóm nhiệm vụ liên quan tới công tác giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, Cục QLN&TCĐN sẽ phấn đấu hoàn thành giải ngân giá trị dự toán vốn đầu tư công được giao theo tỷ lệ cao hơn của năm 2019. Cục cũng sẽ tổ chức tốt công tác giải ngân các dự án cho vay lại và dự án có chi thường xuyên, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; Đáp ứng tốt các yêu cầu báo cáo kết quả giải ngân định kỳ, đưa ra được các định hướng về quản lý tài chính nhà nước để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chủ trương của Đảng, Chính phủ trong giai đoạn tới...

Tại Hội nghị, đại diện Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng... cũng tham gia đóng góp ý kiến về kết quả và kế hoạch mà Cục QLN&TCĐN đã nêu trong bản báo cáo. Các đơn vị đã cùng thảo luận, đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm giúp công tác phối hợp giữa các bên trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

image

Ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục QLN&TCĐN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục QLN&TCĐN tin rằng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ công chức trong Cục, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ, Cục QLN&TCĐN sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo Cổng TT-BTC