Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Thông báo nghỉ Tết nguyên đáng 2013 
31/01/2013 
Ảnh minh họa

Căn cứ điều 73 Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hước dẫn thi hành;
Căn cứ thông báo số 4606/TB-BLĐTBXH ngày 07/12/2012 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2013;
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên Đáng Quý tỵ 2013 như sau:

Xem thông báo chi tiết: Thong bao nghi tet 2013.pdf ;
bản điều chỉnh: Thong bao dieu chinh nghi tet 2013000.pdf
VP-STC