Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Tập trung chỉ đạo phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 
01/09/2020 
 
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Thông báo đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo nội dung Thông báo, từ sau Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7 năm 2020, tình hình giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều Bộ, cơ quan, địa phương làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công thì còn một số cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Vì vậy, để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương bên cạnh việc quyết liệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cần tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ cụ thể như: Chỉ đạo rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án. Tập trung rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán đối với dự án; từ đó kịp thời xử lý những vướng mắc của từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao; thực hiện ngay việc điều chuyển vốn giữa các dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển cho bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\Cac don vi\Vụ Đầu tư\3108 Đẩy mạnh giải ngân\TTg hop ve giai ngan.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán, không để dồn lại cuối năm, có quy định chế tài cụ thể việc này. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công. Thủ tướng yêu cầu lập Tổ công tác của Bộ, cơ quan, địa phương theo thẩm quyền để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân các dự án, nhất là các dự án quan trọng. Tổ chức giao ban định kỳ, thường xuyên đôn đốc cụ thể công tác giải ngân của Bộ, cơ quan, địa phương mình; Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định; Rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định để đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. Không để chậm trễ trong xử lý hồ sơ công việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP