Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 
22/06/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3684/KH-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về  tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII - 2020; Sáng ngày 19/6/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ và toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính.Trong 5 năm qua tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều biến động và còn khó khăn. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, tập thể công chức, người lao động Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp, tích cực chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều hành quản lý ngân sách, khai thác các nguồn thu, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của Sở được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm. Kết quả có được là từ phong trào thi đua nêu trên, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020) và phát động phong trào thi đua thi đua thực hiện nhiệm vụ Tài chính giai đoạn (2020 – 2025).


Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể CBCC Sở đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới nhằm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025./

                                                                                               VTLT-VP Sở


NĐD-VP