Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Nộp ngân sách 6.500 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
15/09/2020 
 
Trong 8 tháng đầu năm 2020, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (thông qua Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp) đã chuyển vào ngân sách nhà nước tổng số tiền là 6.500 tỷ đồng.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ năm 2016 đến tháng 8/2020 đã chuyển 211.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước (chiếm 85% kế hoạch), năm 2020 còn phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp nhận định, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2016 - 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 diễn ra khá chậm (số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 8 tháng đầu năm chỉ đạt 830 tỷ đồng), do đó việc triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp theo kế hoạch trong 4 tháng còn lại của năm 2020 là khó khả thi và sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp về ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội thì trong giai đoạn 2016-2020, nguồn thu từ cổ phần hóa nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỷ đồng.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP