Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Ngày 27/8, giá xăng tăng nhẹ 
28/08/2020 
 
Từ 15h00 ngày 27/8/2020, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 363 đồng/lít, giá xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít, giá dầu mazut 18 CST 3.5S tăng 153 đồng/kg; trong khi đó giá dầu hỏa giảm 182 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 240 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 27/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với Xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg. Riêng xăng E5RON92 không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với E5RON92 là 1.295 đồng/lít, giá xăng RON95-III là 670 đồng/lít, dầu mazut là 453 đồng/kg. Riêng dầu hỏa sẽ ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\5. Ta Vu Thu Hang\Thang 5\13.5 gia xang tang\Xang dau.jpg

Ảnh minh họa: M. Tuấn

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá sau: Giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít; Giá xăng RON95-III không cao hơn 15.114 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.961 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 10.125 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Cổng TT-BTC

NĐD-VP