Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Ngày 11/9, giá xăng dầu đồng loạt giảm 
12/09/2020 
 

Ngày 11/9, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Từ 15h00 ngày 11/9/2020, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo chiều hướng giảm từ 130 – 532 đồng/lít/kg. Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 143 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít, giá dầu mazut 18 CST 3.5S giảm 443 đồng/kg, giá dầu hỏa giảm 532 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 240 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 11/9, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định vẫn giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như kỳ trước, cụ thể trích lập đối với Xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít. Riêng xăng E5RON92, dầu mazut không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với E5RON92 là 1.100 đồng/lít, giá xăng RON95-III là 500 đồng/lít, dầu mazut là 350 đồng/kg. Riêng dầu hỏa tiếp tục ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\5. Ta Vu Thu Hang\Thang 5\13.5 gia xang tang\Xang dau.jpg

Ảnh minh họa: M. Tuấn

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá sau: Giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.266 đồng/lít; Giá xăng RON95-III không cao hơn 14.984 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.518 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 9.593 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.943 đồng/kg.

Cổng TT-BTC

NĐD-VP