Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách 
27/08/2020 
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó: Cấp ủy Đảng cùng thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ngành; đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chi bộ và công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối kết hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành.

a TT Chi 10.jpg

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020

Hoàn thành xuất sắc tất cả các mục tiêu đề ra

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN). Trong đó, đã đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của các cấp để kịp thời xây dựng và ban hành các Kế hoạch hành động cụ thể.

Ngành Tài chính đã đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – NSNN theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế thị trường (KTTT) và yêu cầu hội nhập quốc tế... Ngoài ra, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính cũng đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội; Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh việc thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nhờ đó, đã ứng phó kịp thời với các biến động của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quy mô thu NSNN được củng cố, cơ cấu thu NSNN bền vững hơn; quản lý thu NSNN ngày càng hiệu quả. Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH), làm thu NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn nhưng quy mô thu ngân sách 5 năm 2016-2020 vẫn tăng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,5% GDP, trong đó từ thuế phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV.

Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ theo đúng dự toán NSNN được giao; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN. Cơ cấu lại chi NSNN bước đầu đạt kết quả tích cực, chi đầu tư phát triển (ĐTPT) đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 27-28% tổng chi NSNN; chi thường xuyên bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương khoảng 63% tổng chi NSNN (mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TW dưới 64%).

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, quy mô dự trữ quốc gia đã từng bước củng cố và phát triển. Dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, gấp 1,23 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, đã thực hiện đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng NSNN, tài sản công. Hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại được nâng cao.

Cơ chế, chính sách về công tác quản lý tài sản công có những đột phá mới. Đã tham mưu trình Chính phủ để trình Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Qua đó, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính từ tài sản công, đất đai;.... Tổng số thu NSNN từ đất đai năm 2019 tăng 2,26 lần so với năm 2015. Công tác tổ chức việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được chú trọng và cơ bản đã hoàn thành. Việc thực hiện thí điểm mua sắm tập trung đã mang lại nhiều lợi ích, góp phần tiết kiệm chi NSNN, tăng cường công khai, minh bạch.

Cân đối ngân sách tích cực, nợ công đảm bảo trong giới hạn an toàn và được quản lý chặt chẽ. Bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2019 khoảng 3,7% GDP, năm 2019 khoảng 3,4% GDP và dự toán năm 2020 là 3,44 %GDP, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/TW (đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP). Qua đó, góp phần củng cố vị thế tài khóa của chính phủ. Nợ công, nợ Chính phủ dự kiến đến cuối năm 2019 ước đạt lần lượt là 54,7% GDP và 47,7% GDP. Cơ cấu nợ công bền vững hơn. Đồng thời, đã đảm bảo huy động vốn cho NSNN với mức chi phí hợp lý, tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài để kéo dài kỳ hạn bình quân.

Cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả chi tiêu công và chất lượng dịch vụ công; tăng cường xã hội hóa cung cấp dịch vụ công. Đến hết năm 2019, số lượng đơn vị SNCL được giao tự chủ tài chính là gần 53.000 đơn vị, đạt tỷ lệ 98,5% tổng số đơn vị SNCL đang hoạt động, trong đó, các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên chiếm từ 23% đến 25%; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên chiếm khoảng 5%-7%.

Cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ; hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được nâng cao; quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.

Thị trường chứng khoán phát triển vững chắc, hoàn thiện về cấu trúc, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; thị trường bảo hiểm và dịch vụ tài chính tiếp tục mở rộng về quy mô và phạm vi hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển KT-XH của đất nước. Trong đó, các cấu phần của thị trường vốn (thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh) có sự tăng trưởng và phát triển nhanh. Thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ bảo hiểm được nâng cao, đóng góp vào hỗ trợ doanh nghiệp, tái đầu tư cho nền kinh tế.

Thời gian qua, ngành Tài chính đạt bước đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN,... Bộ Tài chính đã 7 năm liền dẫn đầu khối các Bộ, ngành về chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT. Cùng với đó đã, chú trọng rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến. Thời gian nộp thuế đã giảm được 300 giờ từ 537 giờ năm 2014 xuống còn 237 giờ năm 2020; thời gian tiếp nhận và thông qua đối với hàng luồng xanh chỉ còn từ 01-03 giây.

Công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức được ưu tiên, chú trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác tham mưu, xây dựng chính sách và quản lý nhà nước của ngành Tài chính. Đến tháng 3/2020 thực hiện sắp xếp, cắt giảm được trên 5.641 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương; giảm 4.543 vị trí lãnh đạo quản lý. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020 đã thực hiện giảm được 8,7%, phấn đấu đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các tổ chức Đảng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vai trò vị thế của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng ngày càng được khẳng định. Trong đó, tiếp tục phát huy tích cực sự phối hợp giữa Ban Cán sự đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng cơ quan đơn vị, công tác tổ chức cán bộ với công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Toàn Đảng bộ đã tổ chức được 29 hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện cho hơn 4000 đảng viên và gần 9000 cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy trực thuộc luôn xác định tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung ý chí và hành động vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ cả 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Thông qua hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu, hơn 6.300 cán bộ chủ chốt là đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính. Sau hội nghị do Đảng ủy Bộ tổ chức, 100% các đảng bộ thuộc và trực thuộc tổ chức 29 hội nghị tập trung, hàng trăm hội nghị sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ để phổ biến, quán triệt. Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ đã nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ trách nhiệm to lớn của tổ chức đảng, từng đảng viên trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái ảnh hưởng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng: Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa và tính định lượng trong tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan; từng bước khắc phục tính hình thức và bệnh thành tích trong đánh giá. Đảng uỷ Bộ, cấp uỷ các cấp, chi bộ đảng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, giám sát thường xuyên việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ, các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối được cụ thể hóa, được quán triệt sâu rộng, thường xuyên.

Có thể khẳng định, thành công của Đảng bộ và ngành Tài chính nhiệm kỳ vừa qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch tài chính- NSNN giai đoạn tiếp theo.

Cổng TT-BTC

NĐD-VP