Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Kho bạc Nhà nước cải cách công tác thu NSNN, góp phần tập trung nhanh nguồn thu 
14/07/2020 
 
Theo báo báo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng số đơn vị sử dụng ngân sách đã đăng ký tham gia DVCTT là 84.628 trên tổng số 92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 91,5%; lượng chứng từ chi NSNN qua DVCTT chiếm trên 60% so với lượng chứng từ chi NSNN qua hệ thống TABMIS.

1730_1.jpg

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đối với mô hình KBNN cấp tỉnh, nâng cấp hệ thống DVCTT và các chương trình ứng dụng liên quan đáp ứng quy trình kiểm soát chi của KBNN cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CPcủa Chính phủ; tổ chức triển khai thí điểm và tập huấn trên phạm vi toàn quốc trong tháng 6/2020, triển khai chính thức từ ngày 01/7/2020.

Cùng với đó, hệ thống KBNN đã tích cực triển khai DVCTT, đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp 4/11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ cuối tháng 4/2020, đạt 100% kế hoạch năm.

Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, KBNN đã tiếp tục cải cách công tác thu NSNN, phối hợp với cơ quan thuế xây dựng mã định danh khoản thu; tiếp tục mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt tại 04 NHTM cổ phần (gồm Techcombank, SHB, SeAbank, VPbank), góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, thu NSNN qua KBNN đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán, trong đó: thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng, bằng 44,11% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng, bằng 59,65% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).  

KBNN đã thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.  

Đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 30/6/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán (đã bao gồm các khoản chi hỗ trợ Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.  

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 30/6/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 155.938,15 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 30,2% kế hoạch vốn KBNN nhận được, trong đó: Vốn trong nước là 149.652,86 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; Vốn ngoài nước là 6.285,29 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 15,9 tỷ đồng.  

Về công tác huy động vốn, tính đến ngày 30/6/2020, KBNN đã huy động được 96.127 tỷ đồng; đạt 31,1% kế hoạch năm; kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 14,01 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân là 2,99%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 7,67 năm.  

1a Mr. Ta Anh Tuan pb chi dao HN 20200710 (resized).jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của cán bộ công chức toàn hệ thống KBNN trong thời gian vừa qua. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng và cán bộ chủ chốt toàn hệ thống KBNN tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với chất lượng và hiệu quả cao nhất, nhấn mạnh đến một số nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực như: Xây dựng cơ chế chính sách; quản lý thu, chi NSNN; công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quản lý cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý tài chính nội ngành; công tác công nghệ thông tin...

Đồng thời, các đơn vị KBNN phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế thông tin báo cáo về tình hình tài chính NSNN cho cấp ủy chính quyền địa phương.

Đây là nhiệm vụ thể hiện vai trò của hệ thống KBNN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, trước hết là sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về KBNN những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách để KBNN kịp thời nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho các KBNN cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, ngăn ngừa triệt để việc lợi dụng sơ hở để vi phạm.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhận định, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN trong những tháng còn lại của năm 2020 là hết sức nặng nề, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, toàn thể công chức hệ thống KBNN tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP