Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
KBNN huy động được 7.782 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ 
04/09/2020 
 
Ngày 1/9, HNX tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7.782 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,68%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động thành công 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,36%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020).

Ngoài ra, Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm huy động được lần lượt 250 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 532 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 176.340 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP