Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
KBNN huy động được 5.755 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ 
07/08/2020 
 
Ngày 5/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.755 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 805 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,72%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,82%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.450 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020).

Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 151.463 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Theo Cổng TT-BTC


NĐD-VP