Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hơn 148 dự án, nhiệm vụ CNTT được triển khai trong nửa đầu năm 2020 
27/06/2020 
 
Với khối lượng công việc nhiều, quy mô, phạm vi ngày càng lớn và phức tạp hơn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chủ động triển khai được hơn 148 dự án, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2020.

DSC_1032.JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 26/6, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, triển khai Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT cơ quan Bộ Tài chính và Kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020, ngay từ đầu năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ. Công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.

DSC_1013.JPG

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính trình bày báo cáo

Phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành... đảm bảo rõ về nội dung, phù hợp với phân cấp chung của ngành và đáp ứng được yêu cầu triển khai, vận hành. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành.

Công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020, Cục Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thực hiện phân khai, hoàn thành rà soát nhu cầu, đánh giá các giải pháp kỹ thuật, xây dựng kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu để triển khai dự toán ứng dụng CNTT năm 2020.

Ông Nguyễn Việt Hà cho rằng, có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có chất lượng và với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Cục Tin học và Thống kê tài chính trong thực hiện nhiệm vụ Bộ giao.

Tuy nhiên, đại diện Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng chỉ ra rằng công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê trong một số nội dung còn chưa thực sự chủ động, dẫn đến tình trạng bị chậm tiến độ. Nguyên nhân do khối lượng các công việc phát sinh lớn, một số nhiệm vụ triển khai cần có sự phối hợp tham gia của các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, trong quá trình xin ý kiến và trao đổi phải làm rõ rất nhiều các nội dung, thời gian tham gia ý kiến, thuyết minh giải trình của các đơn vị kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

DSC_1042.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt tập thể lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận các kết quả đã đạt được của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong thời gian qua. Với số lượng biên chế có hạn nhưng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức triển khai được khối lượng công việc rất lớn.

Để tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị có liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân các tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục. Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị bám sát các chủ chương, chính sách, nhiệm vụ Chính phủ giao như về phát triển Chính phủ điện tử, đề án Cổng dịch vụ công quốc gia cùng chiến lược của ngành Tài chính, cũng như các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, theo chương trình công tác…

DSC_1048.JPG

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Nguyễn Đại Trí phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo đến từ các hệ thống và đơn vị chuyên môn thuộc Bộ như: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp công tác phối hợp giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Đại Trí – Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình phối hợp nhằm đưa CNTT ngành Tài chính ngày càng phát triển, đáp ứng các yêu cầu mà Chính phủ và Bộ Tài chính đặt ra trong năm 2020.