Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hội nghị giao ban đánh giá công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
07/07/2020 
 

Sáng ngày 04/7/2020, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Tài chính – Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị, Dự hội nghị có các đồng chí ban giám đốc và các trưởng phó phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện và thành phố.

Hội nghị đánh giá những kết quả của ngành Tài chính đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm năm 2020, cụ thể: Tình hình thu - chi Ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu  năm 2020: Thu ngân sách 1770/3500 tỷ đạt 50,5% so với dự toán giao đầu năm; Thu  nội địa 1.270/ 2.700 tỷ đồng đạt 47% so dự toán giao đầu năm; bằng 85% so cùng kỳ năm 2019 (1.270/1.499tỷ đồng) thu thuế XNK 500/800 tỷ đồng bằng 62% DT năm, bằng 49,5% (500/1009) so cùng kỳ năm 2019. Chi ngân sách 2.687 tỷ/6.495 tỷ, đạt 41 % dự toán. Đáng lưu ý trong thu Ngân sách 6 tháng là: do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế suy giảm và ảnh hưởng nặng nề của hạn hán kéo dài, số thu các khoản đều đạt thấp so cùng kỳ năm 2019 nên cân đối ngân sách cho chi đầu tư, chi thường xuyên lại phải chi các khoản đột xuất lớn: Chống dịch, chống hạn nên cân đối ngân sách chung gặp nhiều khó khăn.


Toàn cảnh Hội nghị giao ban đánh giá công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các Phòng Tài chính - kế hoạch huyện thành phố, đồng chí đề nghị Phòng tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND huyện, thành phố trong chỉ đạo điều hành thu - chi ngân sách năm 2020 theo đúng dự toán đã giao, đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, Nghị quyết của HĐND các cấp, phấn đấu đạt dự toán đầu năm để đảm bảo các nhu cầu chi đột xuất theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020; sử dụng hợp lý các khoản tiết kiệm chi ngân sách để chi cho yêu cầu cấp thiết, đột xuất: phòng chống dịch COVID-19, Dịch tả lợn Châu phi, phòng chống lụt bão, thiên tai… Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các phòng chuyên môn của Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố  cần chuẩn bị tốt các nội dung được giao tham mưu trình, báo cáo tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện; Lập kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách cấp tỉnh 3 năm 2021-2023; Kế hoạch tài chính địa phương 5 năm 2021-2025; Hoàn chỉnh các nội dung, số liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong thời gian tiếp theo đồng chí đề nghị các Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho địa phương trong việc quyết tâm thực hiện thu ngân sách địa phương, đồng thời đề nghị CCVC ngành Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao./.

Cổ Nguyễn Minh Toàn-QLNS
NĐD-VP