Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hội nghị giao ban cấp tỉnh, ngành Tài chính 2013 
23/01/2013 
 

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị giao ban  ngành Tài chính cấp tỉnh bao gồm (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho Bạc, Bảo Việt, Bảo Việt Nhân Thọ, Chi cục Hải quan, Công ty XSKT, Chi nhánh ngân hàng phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Đầu tư phát triển). Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2012 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị giao ban  ngành Tài chính cấp tỉnh bao gồm (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho Bạc, Bảo Việt, Bảo Việt Nhân Thọ, Chi cục Hải quan, Công ty XSKT, Chi nhánh ngân hàng phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Đầu tư phát triển). Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2012 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

       Về quản lý Ngân sách (Tài chính - Thuế- Kho bạc NN ): Phối hợp triển khai các Nghị quyết số  01, 02/NQ-CP của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trong điều hành kinh tế- xã hội, ngân sách. Về triển khai thực hiện các giải pháp chống lạm phát đảm bảo tăng trưởng hợp lý khoảng cao hơn 2012 ( 5-5.5%), triệt để tiết kiệm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp kiểm soát chặt thu, chi các đơn vị sử dụng ngân sách.

        Đôn đốc thu NS  đảm bảo thu thuế và phí - lệ phí, các khoản thu khác ngân sách đạt kế hoạch của HĐND tỉnh giao đầu năm 2013 (Thu 1.337 tỷ, trong đó thu nội địa 945 tỷ, XNK 392 tỷ; Chi : 3.097 tỷ). 

Triển khai kế hoạch thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí ngành Tài chính nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các hoạt động khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính./.

L.Thủy