Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hội nghị giao ban cấp huyện ngành tài chính 2013 
23/01/2013 
 

Ngày 17/01, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị giao ban  ngành Tài chính cấp huyện, tham dự có 7 phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thành phố. Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2012 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Về quản lý Ngân sách: tham mưu đề xuất UBND huyện, thành phố trong chỉ đạo điều hành thu-chi NS năm 2013 theo đúng dự toán đã giao, đúng tinh thần Nghị quyết HĐND các cấp,  phấn đấu tăng thu  ít nhất 5% số dự toán giao đầu năm để đảm bảo các nhu cầu chi đột xuất. Thực hiện nghiêm chủ trương về chống lãng phí thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm theo tinh thần các chỉ thị 22/2012/CT-TTg, CT số 30  2012//CT-TTg.

Năm 2013, ngoài số tiết kiệm 10% giữ lại để làm nguồn Cải cách tiền lương các huyện, thành phố giữ lại thêm 10% chi khác ngoài các khoản chi theo Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ để đảm bảo các nhiệm vụ đột xuất khác. Sử dụng hợp lý các khoản tiết kiệm chi NS để chi cho các nội dung: phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai, chống dịch ở người và gia súc, cứu đói …

Về quản lý Giá-Công sản: thực hiện chủ trương tiếp tục quản lý chặt chẽ việc mua sắm  trang bị xe ô tô, máy điều hòa nhiệt độ, máy vi tính và thiết bị văn phòng khác theo chủ trương của Chính Phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh trong năm 2013 .

       Việc trang bị tài sản trong các cơ quan HCSN  yêu cầu các phòng tài chính-KH huyện, TP thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức mua sắm trang bị trong các cơ quan HCSN về trang bị phương tiện làm việc theo QĐ 170/2006/QĐ –TTg.

      Về quản lý vốn đầu tư: Các phòng TC-KHvà KBNN phối hợp thực hiện nghiêm túc các thông tư của Bộ Tài chính về quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán, chế độ báo cáo vốn đầu tư từ NSNN ngay từ đầu năm 2013. Nhập mã và kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư thanh toán ngay từ đầu năm 2013 theo KH đã được UBND tỉnh giao.

        Triển khai kế hoạch nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ hưu trí của các huyện, thành phố theo chỉ đạo của Bộ Tài chính./.

L.Thủy