Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ LÊ CÔNG BÌNH – PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
05/04/2021 
 
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Kế hoạch số 39/KH-MTP ngày 18/3/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN phường Kinh Dinh về tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vào lúc 19h ngày 3/4/2021 tại trụ sở khu phố 4 phường Kinh Dinh; Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Kinh Dinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp phường đối với 05 ứng cử viên ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có đồng chí Lê Công Bình-Phó Giám đốc sở Tài chính, được giới thiệu ứng cử HĐND cấp tỉnh.Đến tham dự có toàn thể cử tri khu phố 4 phường Kinh Dinh, 05 ứng cử viên và Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người ứng cử.


Tại Hội nghị các cử tri đã có ý kiến nhận xét đối với từng ứng cử viên; đồng chí Lê Công bình được cử tri nơi cư trú đánh giá cao về tư cách đạo đức, về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, về quan điểm sống, lối sống; nhiệt tình tham gia công tác và ủng hộ các phong trào tại địa phương; gần gũi với nhân dân, được dân tin tưởng; có đủ trình độ và điều kiện và xứng đáng để tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với đồng chí Lê Công Bình: 62/62 (100%) cử tri có mặt nhất trí.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật ./. 

TTPT-CVP